انتخاب کوره مناسب

در مورد ریز جزییات کوره های سنتی و صنعتی در بخش های قبل داخل سایت صحبت کردیم حتما مطالعه کنید اما در آخر
با توجه به مقرون به صرفه بودن ساخت کوره های سنتی و کیفیت زغالی که در کوره های سنتی پخته میشود ۴۰٪ کیفیت بهتری نسبت به کوره های صنعتی دارد و بازار نیز متقاضی زغال با پخت سنتی میباشد.
همچنین در بحث فشرده ها نیز کوره سنتی انتخاب میشود که باید توسط متخصص کوره ساز شرکت ساخته شود.
کوره های صنعتی بیشتر برای زغال های کبابی و مرکبات مورد استفاده قرار میگیرد.

پاسخ پرسش های متداول

فرق بین کوره های سنتی با صنعتی چیست؟

با توجه به مقرون به صرفه بودن ساخت کوره های سنتی و کیفیت زغالی که در کوره های سنتی پخته میشود ۴۰٪ کیفیت بهتری نسبت به کوره های صنعتی دارد و بازار نیز متقاضی زغال با پخت سنتی میباشد.
همچنین در بحث فشرده ها نیز کوره سنتی انتخاب میشود که باید توسط متخصص کوره ساز شرکت ساخته شود.
کوره های صنعتی بیشتر برای زغال های کبابی و مرکبات مورد استفاده قرار میگیرد.

پانوشت: کوره.کوره زغال.کوره سنتی.کوره صنعتی.کوره سنتی زغال.کوره صنعتی زغال.کدانم کوره بهتر است.کوره زغال فشرده.کوره زغال.زغال.زغال فشرده.زغال چینی