قطعات مصرفی

اصلی ترین قطعات مصرفی و استهلاکی شامل ماردون-سیلندر و المنت میباشد
المنت:المنت از نظر کارکرد استهلاک ندارد مگر در مواقعی که ضربه به قطعه وارد شود یا شکستگی رخ دهد یا قطعه بسوزد
در کل ۲-۱ سال عمر مفید دارد
ماردون:
ماردون قطعه اصلی مصرفی است و وظیفه پرس و فشرده سازی مواد اولیه را دارد
به علت فشار موجود در دستگاه اکسترودر یا فشار خاک اره ۲ گام اول دچار سایش میشود
ماردون پس از هر ۱۵-۱۰ پالت نیاز به ترمیم توسط جوش تنگستن دارد که باید توسط افراد مجرب و‌ متخصص صورت گیرد
سیلندر:
عمر مفید سیلندر ۱۵۰-۱۰۰ پالت میباشد
با توجه به جنس و کیفیت،قیمت های متفاوت دارد و در انواع مختلف دیده میشود
بلبرینگ دستگاه ها نیز استهلاک دارد و نیاز به سرویس سالانه دارد
اگر دچار شکستگی و سوختگی نشود مصرفی نیست و ۲-۱ سال عمر مفید دارد.

پاسخ پرسش های متداول

اصلی ترین قطعات مصرفی و استهلاکی در تولید زغال چیست؟

اصلی ترین قطعات مصرفی و استهلاکی شامل ماردون-سیلندر و المنت میباشد

المنت چیست؟

المنت از نظر کارکرد استهلاک ندارد مگر در مواقعی که ضربه به قطعه وارد شود یا شکستگی رخ دهد یا قطعه بسوزد
در کل ۲-۱ سال عمر مفید دارد

مادون چیست؟

ماردون قطعه اصلی مصرفی است و وظیفه پرس و فشرده سازی مواد اولیه را دارد
به علت فشار موجود در دستگاه اکسترودر یا فشار خاک اره ۲ گام اول دچار سایش میشود

پانوشت: المنت.کوره.سیلندر زغال.ماردون زغال.دستگاه زغال فشرده.دستگاه زغال.زغال فشرده.زغال چینی.زغال با کیفیت