تولید و استفاده از زغال فشرده، سبب می شود تا نیازی به بریدن درختان نباشد. پس یکی از مزایای مهم تولید زغال فشردهکمک به حفظ محیط زیست و جلوگیری از قطع درختان است.

حرارت بالای زغال

زغال فشرده نسبت به زغال سنتی (معمولی) حرارت و گرمای بیشتری را تولید میکند که این خود سبب می شود تا استفاده بهینه تری از زغال داشت.

بدون بو و گاز

زغال فشرده ای که کیفیت خوبی داشته باشد، هنگام سوختن گاز و بویی از خود ساطع نمیکند. چرا که در مراحل تولید، گاز آن گرفته شده است. بنابر این استفاده از زغال فشرده در پخت و پز سبب می شود تا غذای پخته شده  بو و طمع نامطبوع نگیرد و در قلیان کشی نیز افراد دچار سردرد نشوند.

استفاده آسان

زغال فشرده به دلیل شکل قالبی خود به آسانی بسته بندی میشود و نیازی به تکه کردن و شکستن ندارد. بنابر این استفاده از آن بدون کثیفی و آلودگی دست و محیط است و قطعات آن با داشتن ابعاد مناسب به راحتی قابل استفاده اند.

ماندگاری بالا

زغال فشرده به مدت طولانی تری می سوزد و زود خاکستر نمیشود. مسئله ای که در زغال سنتی به وفور وجود دارد، ماندگاری بالای این محصول در کنار حرارت بالا سبب می شود تا میزان استفاده از آن نیز کم شودو صرفه جویی شود.