مکنده

مکنده

مکنده قلب سیستم خشک کن میباشد. این دستگاه مواد اولیه سرند شده را به همراه حرارتی که توسط مشعل تولید شده از طریق لوله های سینوسی به سیکلون انتقال میدهند. انتخاب مکنده مناسب و پر قدرت در مواد رسانی به اکسترودر نقش به سزایی دارد.

همچنین داخل مکنده هیچ نوع قطعه استهلاکی به کار نرفته و برای سرویس کردن این دستگاه میتوان از روغن بلبرینگ ها استفاده کرد

تفاوت مکنده ها در چیست؟

مکنده ها بر اساس طراحی و اندازه ی پروانه هایی  که در داخلشان وجود دارد متفاوت اند به طوری که اگر ما مکنده ی مناسب به همراه یک سیستم خسک کن تهیه کنیم توان ظرفیت ۲ برابر میشود. اگر سیستم خشک کن ما دارای طراحی اصولی و مناسب باشد با یک خشک کن توان موادرسانی و تولید به ۲ اکسترودر و دستگاه قالب زن وجود خواهد داشت و اگر سیستم خشک کن مناسبی داشته باشید برای افزایش توان تولید میتوان یک عدد اکسترودر اضافه کرده و به راحتی مواد سرند شده به همراه رطوبت مناسب را به هر دو اکسترودر برسانیم در آخر کارکرد اصلی همه ی موارد بالا به کارکرد مکنده ارتباط مستقیم دارد. در واقع این دستگاه باید توان انتقال مواد اولیه در حجم های بالا را به سیکلون داشته باشد.

بیشتر بخوانید: نحوه تشخیص زغال فشرده خوب چگونه است؟ 

پاسخ پرسش های متداول

تفاوت مکنده ها در چیست؟

مکنده ها بر اساس طراحی و اندازه ی پروانه هایی  که در داخلشان وجود دارد متفاوت اند به طوری که اگر ما مکنده ی مناسب به همراه یک سیستم خسک کن تهیه کنیم توان ظرفیت ۲ برابر میشود. اگر سیستم خشک کن ما دارای طراحی اصولی و مناسب باشد با یک خشک کن توان موادرسانی و تولید به ۲ اکسترودر و دستگاه قالب زن وجود خواهد داشت و اگر سیستم خشک کن مناسبی داشته باشید

برای افزایش توان تولید مکنده ها باید چکار هایی انجام بدهیم؟

برای افزایش توان تولید میتوان یک عدد اکسترودر اضافه کرده و به راحتی مواد سرند شده به همراه رطوبت مناسب را به هر دو اکسترودر برسانیم در آخر کارکرد اصلی همه ی موارد بالا به کارکرد مکنده ارتباط مستقیم دارد. در واقع این دستگاه باید توان انتقال مواد اولیه در حجم های بالا را به سیکلون داشته باشد.

مکنده چیست و چه کاربردی دارد؟

مکنده قلب سیستم خشک کن میباشد. این دستگاه مواد اولیه سرند شده را به همراه حرارتی که توسط مشعل تولید شده از طریق لوله های سینوسی به سیکلون انتقال میدهند. انتخاب مکنده مناسب و پر قدرت در مواد رسانی به اکسترودر نقش به سزایی دارد.

پانوشت: دستگاه تولید زغال , زغال فشرده