کجا بیشتر استفاده دارد؟

زغال فشرده در
-مراکز عرضه کننده دخانیات
-سوپر مارکت ها
-کافی شاپ و رستوران هایی که سرویس قلیان دارند
-قلیان سراها
و در آخر مصارف خانگی