نوشته‌ها

قطعات مصرفی

اصلی ترین قطعات مصرفی و استهلاکی شامل ماردون-سیلندر و المنت میباشد المنت:المنت از نظر کارکرد استهلاک ندارد مگر در مواقعی که ضربه به قطعه وارد شود یا شکستگی رخ دهد یا قطعه بسوزد در کل ۲-۱ سال عمر مفید دارد ماردون: ماردون قطعه اصلی مصرفی است و وظ…