نوشته‌ها

سرند

سرند

دستگاه سرند زغال فشرده، دستگاهی است که خاک اره و خاک زغال خالص را…