نوشته‌ها

مشعل

مشعل | دستگاه مشعل

مشعل موجود در خط تولید زغال چینی به دو صورت گازی یا گازوئیلی می باشد . هم چنین می توانید از چوب یا مواد دیگر برای تامین حرارت لازم به منظور خشک کردن خاک اره استفاده نمایید . پاسخ پرسش های متداولپانوشت: دستگاه مشعل, مشعل…