نوشته‌ها

کجا بیشتر استفاده دارد؟

زغال فشرده در -مراکز عرضه کننده دخانیات -سوپر مارکت ها -کافی شاپ و رستوران هایی که سرویس قلیان دارند -قلیان سراها و در آخر مصارف خانگی…