نوشته‌ها

کجا بیشتر استفاده دارد؟

زغال فشرده در -مراکز عرضه کننده دخانیات -سوپر مارکت ها -کافی شاپ و رستوران هایی که سرویس قلیان دارند -قلیان سراها و در آخر مصارف خانگی پاسخ پرسش های متداولپانوشت: زغال.زغالی.زغال فشرده.زغالفشرده.زغال چینی.زغال صادراتی.زغال سفید.زغال برش.دستگا…