نوشته‌ها

حداقل سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی دستگاه زغال فشرده چقدر است؟

حداقل سرمایه برای شروع کار دستگاه زغال فشرده بین 150 تا 400 میلیون تومان می‌توان تهیه کرد 50 میلیون سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه 20 میلیون هزینه ساخت کوره ها و تجهیزات و سیستم برق 10 میلیون در بخش قطعات مصرفی بهتر است یدک داشته باشیم …