نوشته‌ها

مشعل

مشعل | دستگاه مشعل

مشعل موجود در خط تولید زغال چینی به دو صورت گازی یا گازوئیلی می…