نوشته‌ها

مکنده

مکنده

مکنده قلب سیستم خشک کن میباشد. این دستگاه مواد اولیه سرند شده را به همراه حرارتی که توسط مشعل تولید شده از طریق لوله های سینوسی به سیکلون انتقال میدهند. انتخاب مکنده مناسب و پر قدرت در مواد رسانی به اکسترودر نقش به سزایی دارد.همچنین داخل مکند…