نوشته‌ها

شرایط راه اندازی و فضای مناسب

حداقل شرایط و فضای مورد نیاز برای راه اندازی ۱.سوله (۱۵۰-۲۰…